هدف ما در همت بار ایجاد تجربه خوب و راحت از اسباب کشی است. ما با استفاده از کادری متخصص و با ارائه خدمات با قیمت مناسب اسباب شما رو حمل میکنیم. 

شماره تلفن اتو بار غرب : 44899241 شماره تلفن اتوبار مرکزی : 88685610 شماره تلفن اتوبار شمال : 22521511 شماره تلفن اتوبار شرق : 77649188